Zo edel als koper

23 december 2018 door SST

Koper staat gemakkelijk elektronen af, en is dus geen edelmetaal zoals goud en zilver. Maar dat kan worden veranderd.

De elektronenstructuur en –verdeling bepaalt of een atoom moeilijk dan wel gemakkelijk elektronen afstaat of opneemt. Atomen met een of twee elektronen in hun buitenste schil, zullen deze bijvoorbeeld gemakkelijk afstaan,waardoor ze vervellen tot positief geladen ionen. En waardoor ze bij voorkeur bindingen aangaan met atomen die enkele elektronen in hun buitenste schil tekortkomen. Elk atoom streeft immers naar een ‘volle’ elektronenschil. Hoe ver die schil verwijderd ligt van de atoomkern, bepaalt hoeveel elektronen er nodig zijn voor een volle schil.

Koper is zo’n metaal dat gemakkelijk elektronen afstaat, bijvoorbeeld aan zwavel, chloor en zuurstof – waardoor respectievelijk kopersulfide, -chloride en –oxide wordt gevormd. Maar Chinese fysici zijn er nu in geslaagd dat ‘vrijgevige’ gedrag van koper te blokkeren, waardoor de atomen zich gaan gedragen als edelmetalen die geen bindingen aangaan met andere atomen.

De fysici deden dat door koperatomen te bombarderen met hoogenergetische plasmadeeltjes. Dit zorgt er klaarblijkelijk voor dat de elektronenverdeling worden bevroren, waardoor wijzigingen eraan worden tegengehouden. De vorsers bevroren als het ware de koperatomen, als ware het deeltjes van goud en zilver.