Veronica Jackson

Veronica Jackson

Veronica Jackson is een doctoraatstudente in de osteo-archeologie die werkt op het Make-Up of the City project aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze heeft een achtergrond in Europese geschiedenis en gebruikt osteo-archeologie als een manier om de ervaringen van mensen die niet of nauwelijks aan bod komen in historische bronnen te bestuderen. Ze behaalde een MSc in Menselijke Osteologie en Funeraire Archeologie met een specialisatie in middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Leiden, waar ze zich toespitste op de reconstructie van de levens van kinderen in het verleden.

Meest behandelde onderwerpen:

Historische Pandemieën en Hedendaagse Misconcepties: ‘Make-Up of the City’
Dit is een artikel van: wtnschp.be
Eos Blogs

Historische Pandemieën en Hedendaagse Misconcepties: ‘Make-Up of the City’

Voor velen lijken de hedendaagse quarantainemaatregelen opgelegd door de regering nieuw en onvergelijkbaar. Binnen blijven, afstand houden van vrienden van geliefden en zelfs vreemden op straat, boodschappen vooraf plannen als een militaire operatie, voortdurend op onze hoede zijn voor onze omgeving: het is slopend en zeker niet wat we gewoon zijn te doen. De opvatting dat deze maatregelen een nieuw, hedendaags verschijnsel zijn is echter verkeerd.