Overgewicht erger dan overbevolking

18 juni 2012 door Eos-redactie

Het toenemende aantal dikke mensen heeft een grotere impact op natuurlijke grondstoffen dan een extra miljard mensen.

Het toenemende aantal dikke mensen heeft een grotere impact op onze natuurlijke grondstoffen dan een extra miljard mensen.

Britse wetenschappers van de Londense School voor Hygiëne en Tropische Geneeskunde berekenden het gemiddelde gewicht van de algemene bevolking. Wereldwijd kwamen ze uit op 62 kilogram per persoon. Maar bekeken ze de cijfers in detail, dan bleek dat de regionale verschillen immens zijn. In Noord-Amerika wegen burgers gemiddeld 80,7 kg, terwijl dat in Azië slechts 57,7 kg is. Waren alle mensen op aarde even dik als de gemiddelde Noord-Amerikanen - wat niet ondenkbaar is aangezien we met zijn allen dikker worden - dan zou dat volgens de onderzoekers een zelfde impact hebben op onze natuurlijke grondstoffen als een extra miljard mensen met een gemiddeld gewicht.

In Noord-Amerika is het probleem het ergst, want hoewel slecht 6 procent van de totale bevolking in Noord-Amerika leeft, is de streek verantwoordelijk voor een derde van de obesitasepidemie en bedraagt het gemiddelde BMI – gewicht in kilogram gedeeld door lengte maal lengte in centimeter ­– 28,7. In Azië daarentegen waar 61 procent van de wereldbevolking leeft, is maar 13 procent van de bevolking obees en ligt het gemiddelde BMI niet hoger dan 22.

Maar de toptien van landen waar het probleem het grootst is, bevat ook veel Arabische landen. Volgens de onderzoekers is een van de belangrijkste factoren die het BMI bepalen, de hoeveelheid benzine die per hoofd van de bevolking wordt verbruikt. Waar veel benzine wordt verbruikt, bewegen mensen doorgaans te weinig doordat ze vaak de auto gebruiken om ergens naartoe te gaan en bewegen ze te weinig om niet dik te worden. (ev)