Podcast

40 jaar Eos - De man achter Eos: wie is hij, wat drijft hem?

Eos Wetenschap bestaat veertig jaar. Voor de gelegenheid biedt hoofdredacteur Raf Scheers een blik achter de schermen van het blad, de organisatie én de wetenschap en wetenschapsjournalistiek in Vlaanderen.

In deze aflevering kom je onder meer te weten …

  • … wat volgens Raf de grootste uitdaging is in de wetenschap voor de komende veertig jaar
  • … hoe artificiële intelligentie de wereld heeft veranderd en nog zal veranderen
  • … dat ‘niet de vooruitgang bedreigend is, maar de onwetendheid’
  • … wat een blauwdruk is
  • … hoe Eos op de rand van de afgrond heeft gestaan maar gered kon worden
  • … of Raf zelf eigenlijk een wetenschapper is, en hoe dat zit met de rest van de redactie
  • … waarvoor die naam Eos staat
  • … hoe twintig jaar in de wetenschapsjournalistiek Rafs leven heeft veranderd
  • … dat werken voor Eos voor Raf gelijkstaat aan rondrennen in een speeltuin waar je je nooit verveelt (wat wij natuurlijk heel graag beamen…)