Brecht Devleesschauwer

Brecht Devleesschauwer

Brecht Devleesschauwer is epidemioloog bij Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, en gastprofessor risicoanalyse aan de Universiteit Gent. Hij doet beleidsondersteunend onderzoek naar de huidige en toekomstige gezondheidstoestand van de Belgische bevolking en naar gezondheidsongelijkheden.

Meest behandelde onderwerpen: