Chanelle Delameillieure

Chanelle Delameillieure

Chanelle Delameillieure (°1992) is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Middeleeuwen (KU Leuven). Ze is gespecialiseerd in laatmiddeleeuwse gender-, familie- en seksualiteitsgeschiedenis. In december 2020 verdedigde ze haar proefschrift over partnerkeuze, vrije keuze en ouderlijke inmenging in de laatmiddeleeuwse Lage Landen.

Foto: © Kevin Faingnaert

Meest behandelde onderwerpen: