Chloë Deelkens

Chloë Deelkens

Chloë Deelkens is doctoraatsonderzoekster bij de Universiteit Gent en de KU Leuven. Bij de Universiteit Gent is ze verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, waar ze deel uitmaakt van de onderzoeksgroep Medische Cel Biologie (MCB). In samenwerking met de Faculteit Dierengeneeskunde onderzoekt zij embryonale ontwikkeling en de vorming van stamcellijnen, met speciale aandacht voor in-vitro fertilisatie (IVF). Aan de KU Leuven, neemt zij deel aan het onderzoek in de groep van Tissue Engineering. Haar focus ligt op spierdifferentiatie en de maturatie naar spiervezels.

Meest behandelde onderwerpen: