Christof Koch

Christof Koch staat aan het hoofd van het Allen Institute for Brain Science in Seattle. Hij zetelt in de adviesraad van Scientific American en heeft heel wat boeken op zijn naam, waaronder Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist (2012).