Danny Vanpoucke

Danny Vanpoucke

Danny Vanpoucke is postdoctoraal onderzoeker aan het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de UHasselt. Hij bestudeert de invloed die dopering op de eigenschappen van diamant heeft. Hiervoor maakt hij gebruik van op de kwantum mechanica gebaseerde  computersimulaties. Deze laatste worden op supercomputers aan verschillende universiteiten in Vlaanderen uitgevoerd. Met deze blog wil Danny Vanpoucke het brede publiek in contact brengen met computationeel onderzoek als derde pijler van wetenschappelijk onderzoek (naast theoretisch en experimenteel).

Stel je een wereld voor waarin je de natuurwetten kunt aan- of afzetten. Welkom in mijn wereld
Dit is een artikel van: Eos Blogs

Stel je een wereld voor waarin je de natuurwetten kunt aan- of afzetten. Welkom in mijn wereld

Stel je een wereld voor waarin je atomen kunt zien. Meer nog, je kunt ze stapelen als legoblokken en manipuleren naar eigen goeddunken. Stel je een wereld voor waarin je de natuurwetten kunt aan- of afzetten, een wereld waar je zelf nieuwe natuurwetten kunt schrijven. In zo een wereld heb jij het voor het zeggen. Welkom in mijn wereld, de wereld van het "computationele materiaalonderzoek".