Eline Camerman

Eline Camerman

Eline Camerman behaalde in juli 2021 de Engelstalige onderzoeksmaster in de psychologie aan de KU Leuven. Tijdens haar opleiding deed ze stage bij het centrum voor leerpsychologie en experimentele psychopathologie. Sinds september 2021 maakt ze deel uit van de onderzoeksgroep SCenO aan dezelfde universiteit. Haar doctoraatsproject focust op sociale relaties in de klas en hoe deze een invloed kunnen hebben op de betrokkenheid van leerlingen op school, met een bijkomende focus op cognitief sterke leerlingen.

Meest behandelde onderwerpen: