Deze prehistorische boom zag eruit als een vreemde flessenborstel

06 februari 2024 door GDV

Een bijzonder fossiel leverde een opmerkelijk beeld op van een boom die zo’n 100 miljoen jaar ouder is dan de eerste dinosauriërs.

Beeld: Zo moet de 350 miljoen jaar oude boom er destijds hebben uitgezien.Voor alle duidelijkheid: de onderzoekers voegden de figuurtjes eronder enkel en alleen toe om een idee te geven van zijn formaat, want menselijk leven was er op dat moment uiteraard nog lang niet. (© Tim Stonesifer)

Planten en bomen zijn doorgaans een ondergeschoven kindje in de beeldreproductie van het leven op aarde in de prehistorie. Bijna altijd ligt de focus op de fauna en dat hangt voor een deel samen met het beschikbare tastbare bronnenmateriaal. Fossielen, dus. Van met name bomen hebben zeer overwegend alleen maar de stam en/of takken de tand des tijds doorstaan.

Het basismateriaal voor de beeldreconstructie: de bijzondere fossiele resten van de Sanfordiacaulis densifolia. (© Matthew Stimson)

Een uitzondering daarop is bewaard gebleven in New Brunswick (Canada). Het maakt deel uit van zeven jaar geleden ontdekte fossiele resten van naar schatting 350 miljoen jaar oude bomen (Sanfordiacaulis densifolia). Destijds zijn die plots bedolven geraakt in de nasleep van een aardbeving. Vandaar dat ze anders bewaard zijn gebleven dan gebruikelijk.

Bij één ervan is daardoor te zien hoe de bladeren ontstonden. Van daaruit reconstrueerde een team verbonden aan Colby College (Waterville, VS) een beeld van een soort palmboom avant la lettre met meer dan 250 bladeren rond zijn stam. Waardoor de boom qua vorm te vergelijken is met een buitenmaatse flessenborstel. Met enerzijds een in verhouding dunne stam met een diameter van amper 16 centimeter, en anderzijds een weelderige bladerkroon die zich minimaal 5,5 meter errond uitstrekte. Volgens het onderzoeksteam moest deze bizarre vorm de boom wellicht toelaten om zoveel mogelijk licht te vangen, ervan uitgaande dat hij moest zien te overleven in een woud onder het bladerdek van grotere bomen.