Geschiedenis

DNA-analyse onthult historische bevolking van Alaska

Het millennia oude stoffelijke overschot van een baby, gevonden in Alaska, onthult een nog onbekende bevolkingsgroep. Het volk stak Siberië over en bleef achter in het Arctische noorden van Amerika.

De Upward Sun River-site in Alaska, niet zo ver van de stad Fairbanks, is met haar 11.500 jaar één van de oudste archeologische vindplaatsen van Amerika. Enkele jaren geleden vonden archeologen hier een graf waarin de verbrande resten lagen van een driejarig kind, alsook het stoffelijk overschot van twee baby’s. De oudste van de twee was hooguit zes weken oud toen hij stierf, de jongste werd mogelijk dood geboren.

Archeologen isoleerden DNA van de oudste baby en onderzochten dat in hun lab. De resultaten van die analyse zijn verrassend: terwijl ze hadden gegokt op een sterke genetische gelijkenis met een inheems volk als de Athabasken, kwamen de onderzoekers uit bij een heel andere conclusie. De kinderen moeten hebben toebehoord aan een nog onbekend eskimovolk. De archeologen doopten de stam alvast de ‘oude Beringiërs’, naar de Beringlandbrug waarlangs de eerste mensen tijdens de laatste ijstijd van Siberië naar Amerika trokken.

De geschiedenis van de migratie naar Amerika vanuit Azië moet wellicht een beetje worden herschreven. Ruwweg blijven er twee mogelijke scenario’s overeind. In het eerste steken twee verschillende volkeren de Beringlangbrug over voordat de landbrug verzwolgen wordt door de golven van de Beringstraat. In het tweede scenario steekt één volk de landbrug over. Vervolgens splitst er een groep af die verder zuidwaarts trekt, na het uiteen wijken van de Noord-Amerikaanse gletsjers in 15.700 VC. De overblijvers settelden zich rond de Upward Sun River. Daar bleven de oude Beringiërs ettelijke millennia leven, totdat ze omstreeks zesduizend jaar geleden werden opgevolgd door de voorouders van de huidige Athabasken.