Bepaalt de maan de menstruatiecyclus?

Menstruatiecycli en slaappatronen zouden door de maan worden beïnvloed, schrijven onderzoekers in het tijdschrift Science Advances. Antropologen fronsen: ‘Mensen geloven nu eenmaal niet graag in toeval.’ Hoe zit dat?

Waar komt dit nieuws vandaan?

Internationale onderzoekers gingen het verband na tussen het tijdstip van de menstruatie en de verschillende standen van de maan. De duur van de menstruatiecyclus benadert de verschillende maanfases, die ongeveer 29,5 dagen duren. Gedurende vijftien jaar noteerden 22 vrouwen het tijdstip van hun menstruaties. Die gegevens werden vergeleken met de maanstanden tijdens dezelfde periode.

De onderzoekers stelden vast dat er veel variaties waren in menstruatiecyclus tussen vrouwen, maar dat de cyclus bij een aantal vrouwen synchroon verliep met de cyclus van de maan. De menstruatiecyclus begon dan meestal één tot twee dagen voor volle maan. Dat betekent dat de vruchtbaarste fase van de vrouw rond de vorming van de nieuwe maan moet geweest zijn. Het is dan ’s nachts erg donker, en dus het moment om je voort te planten. Daardoor loop je minder risico op ontmoetingen met grote roofdieren, zo klinkt de redenering.

Deze theorie, dat de maan de vrouwelijke vruchtbaarheid regelt, is niet nieuw. Volgens sommige wetenschappers kan het geen toeval zijn dat beide cycli ongeveer even lang duren, en spelen zwaartekracht en licht een rol. De internationale onderzoekers beweren dat het effect vroeger veel belangrijker moet geweest zijn, toen de maan ’s nachts de enige lichtbron was.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

 • Deze studie is een cohortstudie, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverbanden kan aantonen.
  • Een menstruatiecyclus en de cyclus waarbij de maan alle standen doorloopt, duren ongeveer even lang, maar daar stopt elk verband. Er zijn geen bewijzen dat de maan de menstruatiecyclus kan beïnvloeden.
  • Nog minder waarschijnlijk is dat de menstruatiecyclus op aarde de standen van de maan zou kunnen beïnvloeden …
 • Andere onderzoekers verwerpen de maantheorie volledig, omdat het verband tussen de maan en de menstruatiecyclus totaal afwezig is bij bevolkingsgroepen die ver van kunstmatig licht en vervuiling leven.
 • Deze internationale studie werd uitgevoerd bij slechts 22 vrouwen.
  • Die vrouwen werden weliswaar gedurende een lange periode opgevolgd, maar dat verandert niets aan de sterkte van de studie.
  • Ze waren slechts met 22, en als een aantal menstruatiecycli in de groep toevallig gelijk liepen met de standen van de maan, dan weegt dat statistisch door.
  • Het feit dat beide periodes even lang duren, zou puur op toeval berusten.

Conclusie

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de standen van de maan de menstruatiecyclus van een vrouw kunnen beïnvloeden. Beide periodes duren ongeveer even lang, maar dat zou op toeval berusten. De studie waarop deze stelling is gebaseerd, werd uitgevoerd bij slechts 22 vrouwen. Dat is een zeer klein aantal om conclusies te trekken voor miljarden vrouwen op de wereld.