Betere tests voor slaapziekte dankzij kunstmatige parasiet

22 mei 2012 door Eos-redactie

Onderzoekster aan het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde is erin geslaagd om essentiële stukjes van de slaapziekteparasiet na te maken.

Onderzoekster Lies Van Nieuwenhove van het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde is erin geslaagd om essentiële stukjes van de slaapziekte – parasiet na te maken. Hierdoor kunnen tests worden ontwikkeld die efficiënter zijn in het opsporen van slaapziekte. Er moeten ook geen parasieten meer gekweekt worden.

Slaapziekte treft jaarlijks vele Afrikanen. De oorzaak is een parasiet die wordt overgedragen door een beet van de tseetseevlieg. De parasiet zorgt ervoor dat het slaappatroon van het slachtoffer ontregeld raakt en dat er motorische en mentale stoornissen optreden. Dit leidt onvermijdelijk naar een coma, waarna de patiënt sterft. De Wereldgezondheidsorganisatie WGO schat dat er jaarlijks 10 000 à 20 000 mensen sterven aan deze ziekte.

Wanneer de infectie vroeg ontdekt wordt, is ze eenvoudig te behandelen. In gebieden waar slaapziekte voorkomt, gebruikt men al enkele decennia een sneltest die antistoffen opspoort. De test is echter niet perfect en mist soms gevallen. Om ook deze patiënten op te kunnen sporen, werd een nieuwe test ontwikkeld.

In het verleden maakte men gebruik van levende parasieten. Zij werden gebruikt als doelwit om de reactie van de antistoffen te testen. Wanneer doelwit en antistof op elkaar reageren, dan is de test positief. Het gebruik van levende parasieten was echter niet zonder gevaar en de creatie van kunstmatige stukjes parasiet is dan ook een hele vooruitgang. (idr)