Bierdrinkers leven ongezonder

23 november 2012 door Eos-redactie

Bier en wijn daarom niet automatisch (even) gezond.

Bierdrinkers roken meer en eten ongezonder. Dat blijkt uit een onderzoek door wetenschappers aan de Vrije Universiteit Brussel. Dat bier en wijn daarom even gezond zouden zijn - zoals gemeld door het begeleidende persbericht en diverse nieuwssites - kan echter niet uit het onderzoek worden afgeleid, nuanceren de onderzoekers.

Vaak wordt aangenomen dat een glaasje wijn beter is voor de gezondheid dan een pint bier, hoewel daar weinig wetenschappelijk bewijs voor is. De meeste studies wijzen er eerder op dat er geen verschil is. Maar de gezondheidseffecten van bier- en wijnconsumptie zijn moeilijk te bestuderen omdat wijn- en bierdrinkers ook op andere vlakken verschillen.

De Brusselse wetenschappers bevroegen 2000 Belgische mannen over hun leefgewoonten en gezondheid, zoals lichamelijke activiteit, voedingspatroon, rookgedrag en body mass index. De bierdrinkers bleken meer te roken en ongezonder te eten.

'Wijn drinken blijkt deel uit te maken van een pakket gezondere leefgewoontes', zegt onderzoeker Peter Clarys. 'Dat kan het onderzoek naar de gezondheidseffecten van alcoholconsumptie vertekenen.'

Wanneer uit een studie blijkt dat wijndrinkers in betere gezondheid verkeren, hoeft dat dus niet per se aan de wijn te liggen. Maar dat bier en wijn (even) gezond zouden zijn, kan op basis van deze studie niet worden besloten. 'We willen zeker niemand aanzetten om bier of wijn te drinken om gezond te zijn,' zegt Clarys.

Dat is ook het standpunt van onder meer het Nederlandse Voedingscentrum. Het beschermende effect van alcohol tegen hart- en vaatziekten is bescheiden en geldt enkel voor bepaalde bevolkingsgroepen. En aangezien er aan alcoholconsumptie ook risico's kleven, is het niet nodig om uit gezondheidsoverwegingen naar de fles te grijpen.