Is dagelijks glas gesuikerde frisdrank dodelijk?

Het drinken van slechts één gesuikerde frisdrank per dag kan het risico om te overlijden aan een hartaandoening en zelfs aan kanker verhogen, zo besluiten Amerikaanse onderzoekers.

Amerikaanse onderzoekers gingen na of het dagelijks drinken van gesuikerde of kunstmatig gezoete frisdranken gezondheidsproblemen kon veroorzaken. Ze gebruikten de gegevens van twee beroemde longitudinale studies, de Nurses' Health Study die sinds 1976 121.700 vrouwen opvolgt, en de Health Professionals Follow-Up Study die in 1986 startte en 51.529 mannen opvolgt. 

De deelnemers van beide studies kregen om de twee jaren vragenlijsten over hun leefgewoonten en om de vier jaren over hun eetgewoonten. Hieronder ook hun consumptie van gesuikerde en kunstmatig gezoete frisdranken. In totaal waren er 7.896 overlijdens door hart- en vaatziekten en 12.380 door kanker. 

"Het drinken van twee of meer glazen gesuikerde frisdranken per dag werd geassocieerd met een stijging van 31 procent van het overlijden door hart- en vaatziekten en een stijging van 16 procent door kanker"

Om de resultaten te beoordelen hielden de onderzoekers rekening met een hele reeks aan storende factoren zoals onder andere leeftijd, roken, alcoholconsumptie, bloeddruk, cholesterolgehalte, lichaamsgewicht, ...

De onderzoekers vonden dat het drinken van twee of meer glazen gesuikerde frisdranken per dag geassocieerd was met een stijging van 31 procent van het overlijden door hart- en vaatziekten en een stijging van 16 procent door kanker. Voor kunstmatig gezoete frisdranken was de sterfte door hart- en vaatziekten 13 procent hoger. De auteurs besluiten dat de consumptie van gesuikerde frisdranken beperkt moet worden.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit type onderzoek is waarnemend van aard, dit betekent dat dergelijk onderzoek geschikt is om relaties vast te stellen, doch niet om oorzakelijke verbanden vast te leggen. De auteurs geven de aanbeveling om gesuikerde frisdranken te beperken, wat eigenlijk een oorzakelijk verband suggereert. 

Opmerkelijk in deze studie is dat fruitsappen niet werden opgenomen als gesuikerde frisdranken, ondanks de vergelijkbare samenstelling. Belangrijk in deze studie is eveneens dat kunstmatig gezoete frisdranken niet geassocieerd waren met een hoger risico op kanker. Deze dranken zijn meestal gezoet met aspartaam, wat de bewering dat aspartaam kanker veroorzaakt, opnieuw ondergraaft. 

De hoogste consumptie van gesuikerde frisdranken was geassocieerd met een hogere Body Mass Index, met minder fysieke activiteit, met frequenter roken, met een hogere energieconsumptie, met een hogere vlees- en charcuterieconsumptie. Hetgeen allemaal factoren zijn waarmee de onderzoekers rekening proberen te houden, toch die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. 

Een laatste punt is dat de studie uitgevoerd werd op gezondheidsprofessionelen van het Kaukasisch ras, wat het veralgemenen van de resultaten beperkt.

Conclusie

Het spreekt voor zich dat gesuikerde frisdranken geen deel uitmaken van een gezond voedingspatroon en dat de consumptie beperkt moet worden. Dit wordt duidelijk benadrukt in de Omgekeerde Voedingsdriehoek van Gezond Leven. De bewering dat één glas per dag reeds dodelijk kan zijn, wordt niet door deze studie ondersteund.