Gezondheid

Kangoeroemethode kan prematuren redden

Onmiddellijk huid-op-huidcontact doet de overlevingskansen van te vroeg geboren baby’s stijgen.

Dit is een artikel van:
Eos Wetenschap

Het kan enkele dagen duren totdat prematuren met een lichaamsgewicht lager dan 2 kilogram stabiel zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt momenteel aan om pas vanaf dat moment te beginnen met huid-op-huidcontact, waarvan bekend is dat het de gezondheid van de baby bevordert. Maar sommige ouders van prematuren komen helemaal niet toe aan dat ‘kangoeroeën’, zoals de methode wordt genoemd. 75 procent van de sterfgevallen onder prematuren valt te betreuren in die eerste paar dagen. 

Kan het ook anders? In een studie gecoördineerd door de WHO gingen onderzoekers na of onmiddellijk huid-op-huidcontact ook nuttig en veilig is voor die groep kwetsbare baby’s. De studie werd uitgevoerd in vijf universitaire ziekenhuizen in verschillende lage- en middeninkomenslanden, waar gemiddeld 20 tot 30 procent van de prematuren stierven. De onderzoekers verdeelden 3.211 prematuren willekeurig onder in twee groepen: bij één groep startten de ouders onmiddellijk na de bevalling met zoveel mogelijk huid-op-huidcontact, in de andere groep volgden de ouders de standaardaanpak met alleen huid-op-huidcontact tijdens het voeden. Dat resulteerde gemiddeld in respectievelijk 17 en 1,5 uur huid-op-huidcontact per dag.

De resultaten spreken in het voordeel van zoveel mogelijk kangoeroeën: de sterfte van prematuren uit de eerste groep nam af met 25 procent. Bovendien hadden beduidend minder baby’s in die groep een te lage lichaamstemperatuur of bloedvergiftiging. De onderzoekers schatten dat de nieuwe methode jaarlijks 150.000 prematuren kan redden. Ze pleiten voor een herziening van de huidige richtlijnen.

Bron: Karolinska Instituut, Solna, Zweden