Kortademigheid bij patiënten met long covid kan wijzen op hartproblemen

Covid-19-patiënten die een jaar na de infectie nog steeds kortademig zijn bij lichamelijke activiteit, hebben mogelijk hartschade opgelopen.

Een jaar nadat ze ontslagen waren uit het Universitair Ziekenhuis Brussel onderzocht dr. Maria-Luiza Luchian 66 patiënten die tussen maart en april 2020 waren opgenomen met covid-19 en tot dan toe nooit hart- of longaandoeningen hadden gehad. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 50 jaar en 67 procent daarvan waren mannen.

Ze gebruikte spirometrie en computertomografie van de borstkas om hun longfunctie en mogelijke restletsels van covid-19 na te gaan. En ze nam een echografie van hun hart om hun hartfunctie te onderzoeken. Daarbij gebruikte ze een nieuwe beeldvormingstechniek - myocardial work - die nauwkeuriger informatie over de hartfunctie geeft dan eerdere methoden.

‘Met behulp van cardiale echografie zagen we subtiele afwijkingen die de aanhoudende ademnood zouden kunnen verklaren’

Uit de resultaten bleek dat 23 van de 66 patiënten last hadden van kortademigheid tijdens inspanning. Het team onderzocht het verband tussen de metingen van de hartfunctie en de kortademigheid, nadat ze hadden gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht. De analyse toonde aan dat een afwijkende hartfunctie in verband kon worden gebracht met de aanhoudende kortademigheid.

‘Onze studie toont aan dat meer dan een derde van de covid-19 patiënten zonder voorgeschiedenis van hart- of longziekte aanhoudende kortademigheid had bij inspanning een jaar na ontslag uit het ziekenhuis’, vertelt dr. Luchian. ‘Toen we in detail naar de hartfunctie keken met behulp van cardiale echografie, zagen we subtiele afwijkingen die de aanhoudende ademnood zouden kunnen verklaren.’

Studies met verschillende covid-19 varianten en die rekening houden met de impact van vaccinatie staan op stapel om de resultaten op lange termijn te bevestigen.