Moedermelk bevat meer dan 700 bacteriesoorten

07 januari 2013 door Eos-redactie

Moedermelk bevat veel meer bacteriën dan tot nu toe werd aangenomen.

Moedermelk bevat veel meer bacteriën dan tot nu toe werd aangenomen.


Spaanse onderzoekers analyseerden zowel het colostrum - de eerste melk die een pas bevallen moeder produceert – en de moedermelk in de eerste en zesde maand na de geboorte. Ze deden dat aan de hand van de pyrosequencing techniek – een methode waarbij DNA eerst wordt vermeerderd, waarna nadien kenmerkende stukjes DNA worden onderzocht. Uit de resultaten bleek dat moedermelk een grotere microbiële diversiteit kent dan tot nu toe werd aangenomen: zowel het colostrum als de latere moedermelk bevat meer dan 700 soorten micro-organismen.
 

Opvallend was dat de diversiteit van de soorten lager ligt bij vrouwen met overgewicht en bij vrouwen die tijdens de zwangerschap meer zijn aangekomen dan aanbevolen. Verder bleek ook dat de manier waarop de vrouw is bevallen, invloed heeft op de samenstelling van de melk: de moedermelk van vrouwen die een geplande keizersnede hebben ondergaan, is minder rijk dan die van vrouwen die vaginaal zijn bevallen én dan die van vrouwen die een ongeplande keizersnede ondergaan. Wellicht speelt de hormonale toestand van de moeder tijdens de bevalling hierbij een rol: mogelijk beïnvloeden het gebrek aan signalen van fysiologische stress en hormonale signalen die typisch zijn voor de periode voorafgaand aan de bevalling de samenstelling van de moedermelk.
 

De onderzoekers willen nu nagaan of de rol van de bacteriën metabool is en dus de baby helpt de melk te verteren, of een rol speelt bij de ontwikkeling van het immuunsysteem. Is dat laatste het geval, dan kan het aanpassen van zuigelingenvoeding wellicht allergieën, astma en auto-immuunziektes helpen voorkomen. (ev)