Moeders kunnen schimmel die tot cariës leidt overdragen aan pasgeboren kinderen

Zwangere vrouwen met veel tandplak lopen acht keer meer risico om Candida albicans, een schimmel die betrokken is bij tandbederf, over te dragen aan hun baby’s dan vrouwen met een goede mondgezondheid.

Candida albicans is een ziekteverwekkende schimmel die op verschillende manieren kan bijdragen aan de ontwikkeling van cariës bij jonge kinderen. Dat houdt vooral bij kinderen met een laag geboortegewicht gezondheidsrisico’s in. De orale opstapeling van C. albicans begint al snel na de geboorte, maar in welke mate de moeder bij de overdracht betrokken is, was tot nu toe onduidelijk.

Een internationale groep van onderzoekers besloot dat uit te zoeken. Ze verzamelden mondmonsters bij 160 zwangere vrouwen en deden hetzelfde bij hun kinderen vanaf de geboorte tot hun tweede levensjaar. Vervolgens onderzochten ze bij de moeder-kind-paren waarbij ze C. albicans in de mond hadden gevonden de genetische verwantschap van de schimmels. Daaruit bleek dat het bij 94 procent daarvan om genetisch sterk verwante stammen ging. Dit wees erop dat er bij kinderen sprake is van een grote maternale invloed op de verwerving van de schimmel.

Goede mondhygiëne

De onderzoekers probeerden vervolgens na te gaan welke factoren een rol konden spelen bij de overdracht van C. albicans van de moeders op hun kinderen. Bij de meeste zaken die ze bestudeerden, zoals bevallingsmethode en voedingsgedrag, konden ze geen significant verband vinden. Maar toen ze de mondhygiëne van de moeders onderzochten, stelden ze vast dat moeders met veel tandplak 8,02 keer meer risico liepen om C. albicans op hun baby over te dragen dan moeders die hun tanden wel goed verzorgden. De overdracht van de schimmel verloopt bijvoorbeeld via kusjes of het delen van een lepel.

De resultaten benadrukken de substantiële rol van de mondgezondheid van moeders bij de overdracht van C. albicans op hun kinderen. Zwangere vrouwen onderzoeken op schimmels in hun mond en hen informeren over wat een goede mondhygiëne inhoudt kan volgens de onderzoekers waardevol zijn bij het voorkomen van orale schimmels bij hun kinderen.