Muziek luisteren verbetert het geheugen na een beroerte

Dagelijks muziek luisteren na een beroerte bevordert het herstel van het geheugen en verscherpt de aandacht.

Patiënten met een beroerte hebben naast een éénzijdige verlamming van het lichaam ook vaak minder zichtbare problemen. Concentratie- en geheugenstoornissen komen veel voor na een beroerte en beperken de patiënt in het uitvoeren van zijn dagelijkse activiteiten. Onderzoekers van de Universiteit van Glasgow stelden vast dat deze patiënten beter konden memoriseren door naar muziek te luisteren.

Muziek blijkt een zeer krachtig medium te zijn. Je hebt het ongetwijfeld wel al meegemaakt wanneer je een liedje op de radio hoort van je favoriete band uit je tienerjaren - je zingt vanaf de eerst tot de laatste noot mee of je herinnert je misschien die ene waanzinnige zomer met je vrienden alsof het gisteren was. Maar nog straffer is dat een dementerende dame die haar eigen dochter niet meer herkent, wel telkens ze een liedje van Will Tura hoort de tekst kent en kan meezingen.

Muziek activeert niet enkel auditieve hersendelen, maar ook delen van onze hersenen die instaan voor aandacht, geheugen, motoriek en emoties.

Onderzoekers aan de Universiteit van Glasgow onderzochten daarom of naar muziek luisteren het cognitief herstel van personen met een beroerte kan bevorderen. In de MELLO-studie werden 72 patiënten verdeeld in drie groepen om verschillende vormen van auditieve therapie te vergelijken: muziek tijdens mindfulness oefeningen, muziek luisteren alleen of luisteren naar een audioboek. De deelnemers die gedurende acht weken dagelijks naar muziekfragmenten luisterden vertoonden de grootste vooruitgang in geheugen en aandacht in vergelijking met de personen die naar een audioboek luisterden. De onderzoekers concluderen dat muziek luisteren bevorderend is voor het cognitief herstel bij personen die nog maar net een beroerte hebben doorstaan. Er zijn tot op heden nog geen studies die aangeven of deze multimodale behandelvorm ook geschikt is voor personen die al enkele maanden tot jaren geleden gediagnosticeerd werden.

Geen onverwachte resultaten

Deze recente studie bevestigt oudere resultaten van een Finse onderzoeksgroep, naast geheugen en aandacht vonden zijn ook dat deelnemers minder depressief en verward waren wanneer zij dagelijks één à twee uur naar hun favoriete muziek luisterden. De wetenschappers geven mee dat het van groot belang is dat de muziekstukken geïndividualiseerd, gekend en zelf gekozen dienen te worden door de patiënt om de grootste resultaten te behalen.

Het gevaar van inactiviteit na een beroerte

Muziek luisteren is een eenvoudige en goedkope behandelvorm die zeer gemakkelijk uitgevoerd kan worden tussen de huidige therapiemomenten door. Onderzoek toont namelijk aan dat patiënten tijdens de vroege revalidatiefase meer dan 70% van hun tijd inactief en alleen doorbrengen. Aangezien deze vroege fase van uiterst belang is, kan muziek een middel zijn om deze interactieloze momenten op te vullen en herstel te bevorderen.