Nationale meetcampagne naar hoge bloeddruk

Het is koffiedik kijken hoeveel mensen in België een hoge bloeddruk hebben. Een nieuwe campagne moet daar verandering in brengen.

Er bestaan geen recente gegevens over het aantal mensen met een hoge bloeddruk in België. Op een enquête uit 2018 na, waaruit bleek dat één op de vier à vijf Belgen een hoge bloeddruk heeft, zijn de data waarvan wetenschappers op dit moment uitgaan voornamelijk afgeleid uit internationale bronnen. Niet ideaal, aangezien die voor een stuk landspecifiek zijn.

Om daar een mouw aan te passen, voert het Belgisch Hypertensie Comité (BHC) op dit moment over heel België een meetcampagne uit. De hele maand mei richten ze in elf ziekenhuizen doorheen het land stands in waar iedereen gratis en zonder afspraak zijn bloeddruk professioneel kan laten meten. ‘Door zowel patiënten, bezoekers als personeel aan te spreken, hopen we een representatieve groep van de Belgische bevolking te onderzoeken en zo het gebrek aan data aan te vullen’, vertelt professor Tine De Backer die het onderzoek coördineert. Ze is hoofd van het Belgisch Hypertensie Comité.

De Backer is ervan overtuigd dat het aantal mensen met hypertensie hoger ligt dan wat in de enquête van 2018 werd vastgesteld. Ze baseert zich daarvoor op wat ze zelf ervaart in haar praktijk. ‘Wat me telkens weer verwondert is dat mensen zich steeds meer bewust zijn van hun gezondheid, maar toch meer bezig zijn met hoeveel stappen ze per dag zetten of hoeveel risico ze lopen op hartritmestoornissen – wat ook wel belangrijk is – dan met hoe het met hun bloeddruk gesteld is’, vertelt ze. ‘Het is ook opmerkelijk dat mensen vaak wel een bloeddrukmeter in huis hebben, maar die dan haastig of slordig gebruiken en eventuele hogere waarden makkelijk wegwuiven. Ze gaan er soms snel van uit dat hogere waarden te wijten zijn aan bijvoorbeeld het beetje stress dat ze net daarvoor hadden en geven er bijgevolg geen gevolg aan. Terwijl een hoge bloeddruk een van de voornaamste oorzaken van hart- en vaatziekten is en wereldwijd verantwoordelijk is voor ongeveer 12 procent van de sterfgevallen en heel wat invaliditeit.’

‘Een hoge bloeddruk is vrij makkelijk te verhelpen door je levensstijl aan te passen’

Het onderzoek dat nu loopt volgt de gouden standaard van een goede bloeddrukmeting. Artsen en verpleegkundigen stellen de proefpersonen op hun gemak door hen eerst te laten plaatsnemen en hen wat uitleg te geven over de procedure. Daarna voeren ze minstens drie consecutieve metingen uit om toevallige afwijkingen zoveel mogelijk uit te sluiten.

De Backer is er voorstander van om zo’n preventieve bloeddrukcontrole jaarlijks te herhalen, net zoals je jaarlijks je tandarts opzoekt om je gebit te laten nakijken. ‘Het onderzoek is makkelijk uit te voeren, niet invasief en niet duur’, vertelt ze. ‘Bovendien is een hoge bloeddruk vrij makkelijk te verhelpen door je levensstijl aan te passen en als dat niet volstaat door medicijnen in te nemen.’

Het onderzoek is volgens De Backer een goed idee op elke leeftijd. ‘Uiteraard neemt het risico op hart- en vaatziekten toe naarmate je ouder wordt’, vertelt ze. ‘Maar ook jonge mensen kunnen al met risicofactoren of aandoeningen kampen en die kan je makkelijk opsporen door je bloeddruk een keer per jaar te meten. Te meer omdat de helft van de mensen met een hoge bloeddruk zich daar totaal niet bewust van is, omdat ze vaak geen klachten ervaren die daarop kunnen wijzen. Hoofdpijn, herhaalde neusbloedingen en ’s nachts meerdere keren moeten opstaan om het kleinste kamertje te bezoeken kunnen wel alarmsignalen zijn, maar komen niet per definitie voor.’

Hoe werkt een bloeddrukmeting en hoe wordt bepaald wat gezonde boven- en onderdruk is?

Lees hier het antwoord