Een eerste marathon draait de klok terug

Voor het eerst trainen voor een marathon maakt je slagaders vier jaar jonger. Zeker als je een traaglopende oudere man bent.

Onderzoekers van de American College of Cardiology onderzochten 138 proefpersonen die zich hadden ingeschreven voor de marathon van Londen, maar nooit eerder aan zo’n langeafstandsloop hadden deelgenomen. De geselecteerden waren gemiddeld 37 jaar oud en over het algemeen gezond. Ze hadden tot nog toe nooit last gehad van hartproblemen en liepen voor de start van hun uitdaging niet meer dan twee uur per week.

Arteriële stijfheid

Het uiteindelijke doel van het onderzoek was nagaan of de stijfheid van de slagaders van de deelnemers kon worden teruggedrongen door te lopen. Arteriële stijfheid is een normaal verouderingsverschijnsel dat het cardiovasculaire risico van voor de rest gezonde personen verhoogt door een verhoogde polsdruk - het verschil tussen de boven- en onderdruk – en een overbelasting van de hartkamers. Het verhoogt op zijn beurt het risico op dementie, hart- en vaatziekten en nierproblemen.

Het eerste onderzoek vond zes maanden voor de marathon plaats, op het moment dat de deelnemers begonnen aan een voorbereidingsprogramma van 17 weken waarbij ze wekelijks 3 keer gingen lopen. Naast hun bloeddruk werd de stijfheid van hun slagaders geëvalueerd met magnetische-resonantiebeeldvorming. Een tweede onderzoek gebeurde binnen de drie weken nadat ze de marathon hadden gelopen, maar niet eerder dan een week erna om geen vertekening van de gegevens te hebben door de acute effecten van de inspanning.

Oude mannen, grote vooruitgang

Uit de resultaten bleek dat het trainen voor en het lopen van een marathon gepaard ging met een lagere bloeddruk: de systolische of bovendruk daalde met 4 mmHg, de diastolische of onderdruk met 3 mmHg. Er was ook sprake van een vermindering van de arteriële stijfheid: de distale aorta of grootste slagader kon onder druk 9 procent meer uitzetten dan voorheen. Deze metingen kwamen overeen met een verjonging van de slagaders met vier jaar. Oudere mannen die traag liepen boekten de grootste vooruitgang. 

De studie toont aan dat het mogelijk is de veroudering van de slagaders terug te dringen, en dat na amper 6 maanden. Hoewel de studie alleen gezonde deelnemers onderzocht, kan worden verwacht dat patiënten met een hoge bloeddruk en stijve slagaders een nog grotere baat hebben bij regelmatige lichaamsbeweging.