Nicotinevervangende middelen werken niet

09 januari 2012 door Eos-redactie
Niet beter dan op karakter stoppen.

Pleisters, kauwgum, inhalers of neussprays die nicotine bevatten om je van de sigaret af te helpen, weerhouden je er niet van om op termijn weer te beginnen roken.

U wilt stoppen met roken maar het lukt niet meteen? Denk dan niet dat nicotinevervangende middelen u verder zullen helpen, want op lange termijn hervalt u hiermee net zo goed als wanneer u louter op karakter bent gestopt. Zelfs indien u de middelen gebruikte onder begeleiding van een arts.

Dat stellen Amerikaanse wetenschappers die 787 volwassenen opvolgde die net de sigaret hadden afgezworen. De onderzoekers vroegen hen welke middelen ze hadden gebruikt om van hun verslaving af te geraken, hoe lang ze de middelen hadden gebruikt en of ze zich daarbij hadden laten begeleiden. Uit de resultaten bleek dat van de proefpersonen die de middelen langer dan zes weken hadden gebruikt, een derde na verloop van tijd opnieuw naar de sigaret had gegrepen. Ongeacht of ze voorheen zware of lichte rokers waren en of ze zich hadden laten begeleiden of niet. Dat aantal is even groot als het aantal personen dat hervalt nadat ze op eigen kracht zijn gestopt met roken.

De onderzoekers wijzen erop dat er veel geld in nicotinevervagende middelen wordt gepompt, terwijl dat beter zou kunnen worden gebruikt om interventies te sponsoren die wél effectief zijn, zoals mediacampagnes, antirookbeleid en prijsstijgingen. (ev)