Nieuwe therapie maakt oude muizen gezonder

23 maart 2017 door EV

Oude muizen geregeld inspuiten met een peptide, laat bepaalde verouderingsverschijnselen verdwijnen.

Een van de onderzoekspistes bij de bestrijding van veroudering focust op senescente cellen. Deze cellen zijn zo oud en versleten dat ze er niet meer in slagen te delen. Wetenschappers hebben aanwijzingen dat de aanwezigheid van senescente cellen de oorzaak is van tal van verouderingsverschijnselen in het lichaam.

Onderzoeker Peter de Keizer van het Erasmus MC in Rotterdam injecteerde oude muizen met peptides die de senescente cellen zoekt en vernietigt. Ze doen dat door in te werken op het eiwit FOX04. Dit eiwit verhindert dat een ander eiwit, p53, de senescente cel de opdracht geeft zichzelf te vernietigen. Door FOX04 te blokkeren, vernietigen de senescente cellen zichzelf wel. Doordat FOX04 vrijwel alleen tot expressie komt in senescente cellen, heeft het op normale cellen geen effect.

De Keizer behandelde de oude muizen door hen meer dan 10 maanden lang drie keer per week peptides toe te dienen. Al na tien dagen behandeling begonnen de muizen die stukken vacht misten nieuwe haartjes te krijgen. Na drie weken werden de muizen ook fitter en konden ze al dubbel zo ver lopen als controlemuizen die niet behandeld werden. Na een maand ging ook de werking van hun nieren erop vooruit.

De Keizer wil nu uitzoeken of de behandeling ook werkt en geen bijwerkingen heeft bij mensen.