Terugblik 2022 - Community health workers verbeteren toegang tot zorg voor kwetsbare mensen

Hulpverleners die een gedeelde levenservaring hebben met de mensen die ze ondersteunen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de toegang tot zorg. Dat was in 2022 hét antwoord voor Caroline Masquillier, post-doctoraal onderzoeker aan de departementen Sociologie en Huisartsengeneeskunde van de UAntwerpen.

Community health workers (CHWs) zijn vertrouwde leden van lokale gemeenschappen, die een gedeelde levenservaring hebben met de mensen die ze ondersteunen. Ze hebben een beperkte opleiding genoten om, onder meer, mensen die leven in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden te helpen navigeren door het gezondheidssysteem. CHWs kennen een lange geschiedenis in, voornamelijk, lage-en midden-inkomenslanden. Sinds 2021 zijn ze ook actief in tien Belgische steden, op vraag van minister Vandenbroucke, die opdracht gaf aan het RIZIV en alle mutualiteiten samen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Onze kwalitatieve studie toont aan dat CHWs in het Belgische federale project mensen bereiken die leven op het kruispunt van verschillende kwetsbaarheden, die met elkaar verweven zijn en elkaar kunnen versterken. Het kwalitatieve onderzoek concludeert dat CHWs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de toegang tot zorg voor mensen die in sociaal kwetsbare omstandigheden leven.