Tieners slapen meer als school later start

Adolescenten slapen gemiddeld 34 minuten langer als de lessen 55 minuten later beginnen.

Als tieners ’s morgens langer in bed mogen blijven liggen, blijven ze dan ’s avonds gewoon wat langer op of slapen ze werkelijk meer? Dat zocht biologieprofessor Horacio de la Iglesia van de universiteit van Washington uit.

De la Iglesia vergeleek de slaapgewoontes van twee groepen tweedejaarsstudenten uit twee middelbare scholen in Seattle waarvan de schooltijden in de loop van het onderzoek verlaat werden. In de ene groep zaten 92 leerlingen uit beide scholen op het moment dat de lessen nog om 7.50 uur van start gingen. Zij droegen in de lente van 2016 gedurende twee weken een smart watch die om de 15 seconden informatie verzamelde over de hoeveelheid licht in hun omgeving en over hun mate van activiteit. In de tweede groep zaten 88 leerlingen uit dezelfde scholen, maar dan zeven maanden nadat beslist werd de schoolbel er pas om 8.45 te laten rinkelen. Ook zij kregen een smart watch om de pols om na te gaan op welke uren van de dag ze wakker waren of sliepen.

Uit de resultaten bleek dat de studenten uit de eerste groep tijdens de week gemiddeld maar 6 uur en 50 minuten slaap per nacht haalden, terwijl de studenten uit de tweede groep gemiddeld 7 uur en 24 minuten per nacht sliepen. De school 55 minuten later laten starten, resulteerde dus in een gemiddelde van 34 minuten meer slaap per nacht.

De onderzoekers stelden vast dat de adolescenten die later mochten beginnen, ’s avonds niet langer opbleven. Ze sliepen ’s morgens gewoon wat langer uit. Hun gedrag kwam daardoor meer overeen met het natuurlijke dag-en-nachtritme van tieners, dat sterk verschilt van dat van kinderen en volwassenen. ‘Een jongere vragen om al om 7.30 uur alert te zijn, is als vragen aan een volwassene om al om 5.30 uur paraat te staan’, vertelt De la Iglesia.

Wetenschappers raden tieners aan om gemiddeld 8 à 10 uur per nacht te slapen, maar door sociale verplichtingen – waaronder het startuur van de school – haalt drie vierde dat niet. Dat kan gevolgen hebben voor hun spijsvertering, hartslag, lichaamstemperatuur, immuunsysteem, aandacht en mentale gezondheid. De school later laten starten zou het probleem al deels kunnen oplossen.

Uit de studie bleek alvast dat de resultaten van de tieners uit de tweede groep 4,5 procent hoger lagen dan die uit de eerste. Er waren ook minder laatkomers op school en minder studenten die het eerste uur oversloegen.

Veel pubers hebben nood aan meer slaap. Waarom dat zo is, lees je in dit artikel: Laat pubers uitslapen.