Gezondheid

Verhoogt luchtvervuiling het risico op borstkanker?

Bij blootstelling aan verkeersgerelateerde luchtvervuiling hebben vrouwen een hoger risico op borstkanker.

Dit is een artikel van:
Eos Wetenschap

Op basis van eerder onderzoek, voornamelijk epidemiologische studies naar longkanker, staat luchtvervuiling bekend als kankerverwekkend voor de mens. Canadese onderzoekers wilden nagaan of ze een verband konden vinden tussen nieuwe gevallen van invasieve borstkanker bij vrouwen en hun blootstelling aan concentraties NO2 of stikstofdioxide – een verhoging van 10 deeltjes per miljard - in de buurt van waar ze wonen. NO2 is een marker voor luchtvervuiling die nauw samenhangt met het verkeer.

NO2 -concentraties

De onderzoekers analyseerden de gegevens van 89.247 vrouwen die tussen 1980 en 1985 hadden deelgenomen aan de Canadian National Breast Screening Study. Ze verdeelden hen in twee groepen. De 9.400 vrouwen die 40 tot 52 jaar oud waren, werden beschouwd als premenopauzaal, de 79.426 vrouwen die 52 tot 60 jaren telden als postmenopauzaal. In de 25 jaren dat ze werden opgevolgd, kregen 646 premenopauzale vrouwen en 5.861 postmenopauzale vrouwen borstkanker. 

Na correctie voor persoonlijke risicofactoren en andere relevante variabelen, vonden de onderzoekers bij de premenopauzale vrouwen een verband tussen lage concentraties NO2 en een hogere incidentie van borstkanker. Bij postmenopauzale vrouwen vonden ze dat verband niet. Rekening houdend met de weinige studies die eerder werden gevoerd naar het verband tussen stikstofdioxide en borstkanker, vinden de onderzoekers het nog te vroeg om te spreken over een oorzakelijk verband tussen beide.

Fijnstof of roet als oorzaak

Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen, de man achter verschillende luchtkwaliteitsprojecten zoals AIRbezen en Curieuzeneuzen, is niet verwonderd dat er een verband bestaat tussen borstkanker en luchtvervuiling, al vermoedt hij dat het effect niet zozeer veroorzaakt wordt door stikstofdioxide, maar door het fijnstof of roet dat gelijktijdig wordt uitgestoten. ‘Stikstofdioxide is een vrij goede tracer van verkeersgerelateerde vervuiling, maar daarom - en waarschijnlijk - niet de oorzaak van de vastgestelde symptomen’, stelt hij. 

Milieu-epidemioloog Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt beaamt dat er weinig studies werden gevoerd naar het verband tussen stikstofdioxide en borstkanker. Maar hij benadrukt ook dat er volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek voldoende aanwijzingen zijn dat luchtvervuiling kankerverwekkend is. Zelf voert hij op dit moment onderzoek naar luchtvervuiling en vroegtijdige veranderingen in de structuur en densiteit van borstweefsel, samen met Chantal Van Ongeval van het UZ Leuven en Magda Vandeloo van de KULeuven en de Uhasselt. Voor resultaten daarvan is het nog te vroeg.