Vier tips voor mantelzorgers

Een Vlaming op de vijf zorgt voltijds of deeltijds voor een zieke partner, ouder of een andere zorgbehoevende. Vaak schiet hun eigen gezondheid daarbij in.

Blijf sporten, en maak gebruik van respijtzorg. Stuur degene voor wie je zorgt bijvoorbeeld een dag in de week naar een dagopvangcentrum. Probeer mindfulness. Meditatietraining volg je het liefst bij een expert, maar ook apps kunnen hun nut hebben.

Competentie

Copingstrategieën

Sociale steun

Stress verminderen

Ze raken overspannen, depressief of worden ziek. Om de stress onder controle te houden en zoveel mogelijk voldoening te halen uit de zorgrol, zijn volgens experts vier elementen cruciaal.

Leer zoveel mogelijk over de aandoening van de zorgbehoevende. Hoe meer je weet over de typische symptomen en het gedrag, hoe beter je erop vooruit kan lopen, en hoe beter je leert om problemen niet persoonlijk op te vatten. Zo voel je je meer bekwaam en in controle.

Laat belangenverenigingen, hulpgroepen, therapeuten en hulpverleners je specifieke vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld hoe je het gedrag van je zorgpartner in een positiever licht kan zien. Leer de zorg tot prioriteit te maken, in plaats van het geluk van je zorgpartner. Dat laatste is vaak een onmogelijke opdracht.

Laat het waanbeeld los dat je alle verantwoordelijkheid zelf moet torsen. Laat familie, vrienden, de gemeenschap, vrijwilligersorganisaties en hulpgroepen een lach op je gezicht toveren, een luisterend oor bieden en de handen uit de mouwen steken.