Waarom is de genetische techniek CRISPR zo revolutionair?

24 oktober 2019

CRISPR is een recent techniek waarmee op een veilige, gerichte manier genen kunnen worden aangepast. Hoever staat de techniek in microben, en wat zijn de mogelijke toepassingen? Aan het woord is Toon Swings van het VIB.

Toon Swings sprak over zijn onderzoek tijdens Biotech Glashelder hosted by Eos Wetenschap, op zondag 20 oktober 2019. In totaal 18 wetenschappers boden het publiek toen een unieke blik in hun biotechonderzoek. Bekijk alle presentaties op ons Youtube-kanaal.