Zittende kinderen hebben vaker een te hoge bloeddruk

06 maart 2015 door GEW

In Europa hebben verrassend veel kinderen tussen 2 en 10 jaar een te hoge bloeddruk. Vooral kinderen die minder dan 1 uur per dag bewegen en kinderen die meer dan 2 uur per dag voor een scherm zitten.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow wilden weten of uren spenderen voor een scherm (tv, playstation, computer, …) een invloed heeft op de bloeddruk van kinderen tussen twee en tien jaar oud. Daarvoor maakten ze gebruik van de gegevens van 5.061 kinderen uit acht Europese landen, waaronder België. Bij deze kinderen werd de bloeddruk gemeten bij aanvang van de studie en twee jaar later opnieuw(1). Hun ouders vulden vragenlijsten in over hun schermactiviteiten in de week en in het weekend en daaruit berekenden de onderzoekers hoeveel uren de kinderen dagelijks voor een scherm doorbrachten. Om na te gaan hoe actief de kinderen waren, droegen ze minstens drie dagen per week, waarvan één weekenddag, en minstens zes uur per dag een elektronisch armbandje dat hun lichaamsbeweging en de intensiteit ervan (matig of intensief) registreerde. De kinderen werden op basis daarvan ingedeeld in twee groepen: diegenen die minstens één uur per dag fysiek actief zijn (wat wenselijk is), en diegenen die deze norm niet haalden.

Op basis van de verzamelde gegevens onderzochten de onderzoekers verbanden tussen bloeddruk, fysieke activiteit en de uren aan het scherm gekluisterd. Ze kwamen tot de volgende conclusies. De groep kinderen met verhoogde bloeddruk was onrustwekkend hoog: iets meer dan tien procent van alle onderzochte kinderen kampte al met hoge bloeddruk. Vooral kinderen die weinig beweging hadden (minder dan één uur per dag) en kinderen die veel aan een scherm gekluisterd zaten (meer dan twee uur per dag).

Bij volwassenen is hoge bloeddruk een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Verondersteld wordt dat hoge bloeddruk op zeer jonge leeftijd geen goed teken is en vermoedelijk blijft bestaan tot op latere leeftijd, al bestaat daarover weinig onderzoek.

De normale bloeddrukwaarden bij kinderen liggen uiteraard lager dan bij volwassenen en zijn afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen van 1 tot 5 jaar zijn de normale bloeddrukwaarden 80 tot 100 (bovendruk) en 50 tot 70 (onderdruk). Voor kinderen tussen 5 en 10 jaar bedragen de normale waarden 90 tot 110 (bovendruk) en 60 tot 70 (onderdruk)(2).

Dat veel scherm kijken hand in hand gaat met te weinig lichaamsbeweging, hoeft niet te verwonderen. Wie uren televisie kijkt, kan ondertussen niet actief bezig zijn. Als kinderen dergelijk gedrag dag in dag uit vertonen, zijn ze niet gezond bezig. Dat wisten we ook al. Nieuw is dat dit al op zeer jonge leeftijd een impact heeft op de bloeddruk.

Conclusie

In Europa hebben verrassend veel kinderen tussen twee en tien jaar een te hoge bloeddruk. Vooral kinderen die minder dan één uur per dag bewegen en kinderen die meer dan twee uur per dag voor een scherm zitten.

Bron

(1) de Moraes ACF, Carvalho HB, Siani A, et al. Incidence of high blood pressure in children — Effects of physical activity and sedentary behaviors: The IDEFICS study: High blood pressure, lifestyle and children. International Journal of Cardiology. Published online November 26 2014 Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

(2) http://wiki.onshart.be/Bloeddruk.ashx