Gil Verbeke

Gil Verbeke

Doctoraatsstudent aan de vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent. Zijn onderzoeksinteresse ligt bij de vraag hoe taalgebruikers omgaan met uitspraakvariatie. In zijn doctoraatsproject onderzoekt hij de verstaanbaarheid van verschillende accenten in het Engels (waaronder Brits, Amerikaans, Australisch en Spaans) voor leerders van het Engels als vreemde taal. Daarnaast onderzoekt hij waarom sommige accenten in het Engels beter en gemakkelijker te verstaan zijn dan andere.

Meest behandelde onderwerpen: