Jill Puttaert

Jill Puttaert

Jill Puttaert (°1987) behaalde in 2019 haar doctoraat in de historische sociolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel, met steun van het FWO. Ze bestudeerde het taalgebruik in briefwisseling van mensen uit de lagere sociale klassen in de negentiende-eeuwse Lage Landen. Sinds januari 2020 werkt ze als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden op het project ‘Pardon my French? Dutch-French Language Contact in the Netherlands, 1500-1900’. (Foto: © Kevin Faingnaert)

Meest behandelde onderwerpen: