Johan Braeckman

Johan Braeckman

Johan Braeckman (°1965) studeerde wijsbegeerte aan de Universiteit Gent,  Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel en Environmental  History aan de University of California, Santa Barbara. Hij promoveerde tot  doctor in de Wijsbegeerte met een proefschrift over de filosofische  implicaties van Darwins evolutietheorie. Zijn onderzoek spitst zich toe op ethische en wijsgerige aspecten van de levenswetenschappen. Hij is  hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Zijn recentste boek (met Maarten Boudry) is getiteld De ongelovige Thomas heeft een punt en biedt een inleiding tot kritisch denken

Meest behandelde onderwerpen: