Koen Raymaekers

Koen Raymaekers

Koen Raymaekers studeerde in 2016 af als onderzoekspsycholoog aan de KU Leuven met een grote interesse voor gezondheidspsychologisch onderzoek. In oktober van datzelfde jaar begon hij een doctoraat in de onderzoeksgroep Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context (SCenO) waar hij onderzoek doet naar de rol van leeftijdsgenoten in het omgaan met een chronische ziekte, zoals type 1 diabetes, bij adolescenten en jong volwassenen.

Meest behandelde onderwerpen:

Causaliteit. De term die niet genoemd mag worden.
Dit is een artikel van: OpgroeienBlog

Causaliteit. De term die niet genoemd mag worden.

Een belangrijk doel van school- en ontwikkelingspsychologisch onderzoek is het bestuderen en begrijpen van causale relaties tussen variabelen. Ondanks het belang van causaliteit, zal je zelden causaal taalgebruik tegenkomen in school- en ontwikkelingspsychologische literatuur. Dat is problematisch. Menswetenschappers kunnen drie geboden volgen om causaliteit beter te benaderen met gegevens uit vragenlijstonderzoek.