Kurt Van Hautegem

Kurt Van Hautegem

Kurt Van Hautegem is burgerlijk ingenieur en momenteel doctoraatsstudent aan de Vakgroep Telecommmunicatie en Informatieverwerking van Universiteit Gent. Zijn onderzoek focust zich vooral op het simuleren van wachtrijen binnen optische netwerken. Met zijn Masterspecialisatie in Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek als achtergrond is hij steeds geboeid door de wiskunde achter schijnbaar willekeurige processen zoals ze voorkomen in het dagelijks leven.

Meest behandelde onderwerpen: