Martha Claeys

Martha Claeys

Martha Claeys (°1994) is doctor in de wijsbegeerte. Ze is verbonden aan het centrum voor ethiek van de Universiteit Antwerpen, waar ze onderzoek doet naar morele emoties, specifiek naar de rol van trots in een goed leven. Ze heeft interesse in feministische filosofie, critical race theory, ethiek en morele psychologie. Martha maakt en host de bekroonde filosofische podcast "Kluwen", en doet graag aan publieksfilosofie.

Foto: © Kevin Faingnaert

Meest behandelde onderwerpen: