Mitchel Kappen

Mitchel Kappen

Mitchel Kappen is PhD student bij het Ghep (Ghent Experimental Psychiatry) Lab en doet onderzoek naar nieuwe manieren om stress te detecteren, zoals uit spraak en video en het voorkomen en detecteren van terugval na succesvolle behandeling van depressie. Hij en zijn team gebruiken deze nieuwe technieken om stress te detecteren in de populatie en daarnaast om specifiek het premenstrueel syndroom te onderzoeken. Zo hebben zij een grootschalig online onderzoek uitgevoerd naar hoe dit syndroom en de anticonceptiepil je stress en emotionele reacties kunnen beïnvloeden en lopen er nog verschillende onderzoeken naar hoe stress je spraak verandert, zowel hoe je klinkt als de woorden die je gebruikt. 

Meest behandelde onderwerpen: