Moritz Gallei

Moritz Gallei

 

Moritz Gallei haalde zijn Bachelor in economie aan de universiteit van Rostock, Duitsland. Daarna studeerde hij internationale rurale ontwikkeling aan de Universiteit Gent, Universiteit van Pretoria en Universiteit van Pisa. Sinds 2017 werkt hij aan de Universiteit Gent als onderwijs- en onderzoeksassistent aan de vakgroep landbouweconomie. Zijn onderzoek focust op rurale ontwikkeling, sociaal-ecologische transformaties, landbouw en natuurbehoud.