Bijna de helft van alle bekende bloeiende planten met uitsterven bedreigd

Een nieuw rapport over de status van de planten en schimmels staat vol rode cijfers. Bijna de helft van alle bekende bloemplanten, en naar schatting drie op de vier nog te ontdekken planten, heeft de status ‘bedreigd’.

Onderzoekers van de Royal Botanic Gardens Kew (Verenigd Koninkrijk), een van de belangrijkste botanische tuinen ter wereld, brengen deze week een nieuw rapport uit over de status van de planten en schimmels. Ze baseren zich op gegevens uit 25 wetenschappelijke artikelen van 200 internationale onderzoekers, waaronder wetenschappers van Plantentuin Meise. De wetenschappers brengen - weinig verrassend - vooral slecht nieuws. Van de ongeveer 350.000 plantensoorten die een naam dragen en werden beschreven door wetenschappers, draagt 45 procent de status ‘bedreigd’. Vooral de families van de orchideeën (Orchidaceae), peper (Piperaceae), bromelia (Bromeliaceae) en aronskelk (Araceae) doen het zeer slecht. 

Hoe recenter een plant werd beschreven, hoe groter de kans dat de plant die status draagt. Sinds het begin van 2020 zijn meer dan 18.800 nieuwe soorten planten en schimmels geregistreerd. Meer dan 77% daarvan voldoet aan de criteria om als bedreigd te worden beschouwd. De onderzoekers schatten dat we nog minstens honderdduizend planten moeten “ontdekken”, en dat 3 op de 4 daarvan al met uitsterven bedreigd wordt. Biologen moeten zich met andere woorden reppen als ze die planten nog willen beschrijven. Dat beschrijven is belangrijk, want planten komen pas in aanmerking voor bescherming nadat ze een wetenschappelijke naam gekregen hebben. De plantenkenners van de Royal Botanic Gardens roepen dan ook op om voortaan alle nieuw beschreven planten meteen de status ‘bedreigd’ te geven. 

Het rapport onthult ook hiaten in de kennis: tot nu toe kregen slechts 155.000 soorten schimmels officieel een naam, maar wetenschappers schatten dat er wereldwijd ongeveer 2,5 miljoen soorten zijn. Meer dan negentig procent van de soorten blijft dus onbekend voor de wetenschap.