Natuur & Milieu

Bomen als klimaataflaten

Bedrijven en overheden compenseren hun CO2-uitstoot door in het buitenland bossen aan te planten. Dat zet de plaatselijke ecologie onder druk. Wie een boom wil kopen via een organisatie denkt beter twee keer na.

Dit is een artikel van:
Eos magazine

Ontbossing veroorzaakt twee problemen. Ecosystemen dreigen erdoor te verdwijnen, en minder bomen betekent minder natuurlijke CO2-opslag (en dus een opwarmende aarde). Organisaties als het Belgische WeForest hopen beide kwesties aan te pakken door bossen aan te planten. Ze bieden bedrijven, overheden en burgers de mogelijkheid om voor enkele euro’s een boom in het buitenland te ‘kopen’.

De initiatieven richten zich onder meer op Afrika. Ze beschouwen er de graslanden en savannes als zogeheten gedegradeerde gebieden, die ze ecologisch moeten herstellen. Dat is vaak onterecht: in veel van die gebieden heeft nooit een bos gestaan.

Ondertussen werden in Zuid-Afrika al miljoenen hectare bomen geplant. Ze verdringen er de lokale vegetatie en zetten de biodiversiteit onder druk. En hoewel de bomen grotere hoeveelheden CO2 kunnen opslaan dan de plaatselijke gewassen, zijn ze minder goed bestand tegen de droogte. Het brandgevaar is reëel.

Het volledige artikel lees je in de nieuwste Eos: