Hoe plankton en bacteriën het klimaat beïnvloeden

11 mei 2017 door SST

‘Zeespray’ wordt aangestuurd door microbieel leven.

De aardatmosfeer bevat verschillende soorten aerosolen, gasvormige mengsels van stofdeeltjes en vloeistofdruppeltjes. Sommige aerosolen zijn afkomstig van menselijke vervuiling, zoals roet en stikstofoxide. Maar de belangrijkste aerosol in de atmosfeer heeft een natuurlijke oorsprong: het schuimen van de golven in de zee.

Als golven uit elkaar spatten ontstaan er kleine belletjes die meteen daarna openspatten. Daardoor wordt een soort ‘zeespray’ gevormd die opstijgt in de lucht. Deze aerosol beïnvloedt mee de vorming van wolken en de breking van het zonlicht, waardoor ze een belangrijke factor is in de meteorologie en de klimaatwetenschap.

De belangrijkste aerosol in de atmosfeer heeft een natuurlijke oorsprong: het schuimen van de golven in de zee

Minder bekend is dat deze zeespray of zee-aerosol ook andere deeltjes dan water- en zoutmoleculen meeneemt naar de hogere luchtlagen. Nochtans is dat zeer belangrijk, want hoe meer er van die deeltjes aanwezig zijn, hoe minder plaats er is voor waterdamp, wat resulteert in een andere lichtbreking en wolkenvorming.

Amerikaanse onderzoekers hebben nu ontdekt dat het vooral de deeltjes zijn die worden uitgescheiden door plankton – microscopische organismen die de basis vormen van de mariene voedselketen – en door zeebacteriën die de impact van de zee-aerosol op de atmosfeer bepalen. Dit bleek vooral het geval tijdens het hoogtepunt van de algenbloei, wanneer plankton niet alleen door zeedieren wordt opgegeten maar ook als voedingsbron dient voor bacteriën.

De wetenschappers hopen met hun onderzoek bijgedragen te hebben aan een beter begrip van de rol die de oceanen en zeeën spelen in het mondiale weers- en klimaatsysteem.