Podcast

Hoe verduurzamen we onze mobiliteit?

Luchtvervuiling, files, ongevallen, ruimtegebrek en een verward klimaat. Ons verkeer veroorzaakt heel wat schade. We kunnen ons nochtans duurzamer verplaatsen, en heel moeilijk is dat zelfs niet. Cathy Macharis, professor voor duurzame mobiliteit aan de Vrije Universiteit Brussel, legt in deze podcastaflevering uit hoe dan wel.

Transport is het zorgenkindje op vlak van klimaat. 'Terwijl de CO2-uitstoot in sectoren zoals energie, industrie en landbouw langzaam daalt, blijft die in de transportsector duidelijk stijgen', zegt Cathy Macharis in deze podcastaflevering. 'Als die stijging aanhoudt, dan stoten we tegen 2050 acht keer meer CO2 uit dan we ons hebben vooropgesteld.'

Het verkeer is ook een bron van ongevallen, tijdverlies (files) en slechte luchtkwaliteit. 'Jaarlijks sterven een half miljoen Europeanen vroegtijdig door fijn stof. En vierennegentig procent van de Vlamingen is blootgesteld aan ongezond vuile lucht, als we de gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteren.'

We voelen wel aan dat de impact van hoe we ons verplaatsen groot is, maar wat kunnen we eraan doen? In deze podcastaflevering biedt Cathy Macharis ons een pak inzichten en inspiratie.

Beluister de podcast:

In deze aflevering kom je onder andere te weten...

  • ... waarom een kilometerheffing toch een goed idee is
  • ... hoe we in het centrum van Brussel van 330.000 naar 22.000 wagens kunnen zakken, zonder aan mobiliteit te verliezen
  • ... dat we de bedrijfswagen beter afschaffen, maar nog niet meteen
  • ... dat thuislevering duurzamer is dan fysiek shoppen, als je tenminste bij lokale webwinkels shopt
  • ... dat naast veiligheid en comfort ook psychologie noodzakelijk is om mensen aan het fietsen te krijgen
  • ... hoe de coronacrisis een hefboom kan zijn richting duurzame mobiliteit
  • ... waarom politici moeten ophouden met het pamperen van de luchtvaart