Natuur & Milieu

Oude zeekaarten onthullen massale koraalsterfte

Voor de zuid- en oostkust van Florida lagen vroeger veel meer koraalriffen dan we ooit hebben vermoed. Dat leert een blik op eeuwenoude navigatiekaarten.

Tegenwoordig wordt het verbleken en afsterven van koraal voornamelijk in verband gebracht met de klimaatopwarming. Maar ook vervuiling van kustwateren en verstoring van de zeebodem zijn nefast voor koraalriffen. Op dat – al langer bekende – feit werden Amerikaanse en Australische wetenschappers nu nog maar eens met de neus gedrukt, melden ze in Science Advances.

De wetenschappers grepen een unieke kans om het historische verval te bestuderen van koraalriffen in de wateren rondom de Florida Keys, een archipel voor de zuid- en oostkust van de staat. Dankzij navigatiekaarten gemaakt door Britse zeelui in de tweede helft van de 18de eeuw konden ze zich een beeld vormen van hoeveel koraal er écht verdwenen is sinds het begin van de menselijke aantasting van de kustwateren.

De oude kaarten bleken veel meer koraalriffen te tonen dan tot nog toe bekend waren – die zijn dus allemaal verdwenen. De onderzoekers schatten dat sinds het einde van de 18de eeuw ruwweg de helft van alle koraal voor de kust van Florida is afgestorven.

De oorzaken van de koraalsterfte dichtbij de kust van Florida en van de Keys zijn legio: vervuiling door landbouw, ontbossing, drainage van moerassen, baggerwerken en zelfs de aanleg van een spoorlijn om de eilanden met elkaar te verbinden.

Gehalveerd