Transplantatie van koraalrif herstelt schade

Nieuws over koraalriffen is meestal niet bijster positief. Een nieuwe studie zorgt nu toch voor een straaltje hoop: onderzoekers hebben een stuk koraal hersteld dankzij een 'transplantatie'.

Beeld: Het team bracht onderwaterstructuren aan die koraalpuin stabiliseerden en waarop ze nieuwe koralen transplanteerden. (© The Ocean Agency)

Studies en experimenten blijven maar bevestigen dat het koraal wereldwijd onder druk staat door klimaatopwarming en of bevissing. Soms is er zelfs sprake van onherstelbare schade. Een nieuwe studie zorgt nu echter voor een straaltje hoop in die duisternis.

Een transplantatie van koraalriffen, dat is kort samengevat de sleutel volgens een onderzoek naar koraalrif-restauratie in Zuid-Sulawesi. In die Indonesische provincie ligt in de wereldvermaarde koraaldriehoek. Ze herbergt metersdiepe koraalmuren, waarin zo’n driekwart van alle koraalsoorten op aarde leeft. Die trekken duizenden vissoorten, een aantal dolfijn- en walvissoorten en zes types zeeschildpadden aan.

De afgelopen dertig tot veertig jaar leed dat koraal niet alleen door klimaatopwarming, maar ook door agressieve bevissing. Daarbij werden explosieven onder het wateroppervlak tot ontploffing gebracht, met alle ‘nevenschade’ van dien voor de koralen die zonder menselijke tussenkomst niet te herstellen is.

Vuilnisbakken en kapstokken

Het onderzoeksteam speelde daarop in met een experiment. Het bracht een netwerk van gezandstraalde stalen structuren, de zogenoemde Reef Stars, aan. Die moesten voor twee dingen zorgen. Ten eerste hielden ze het door de explosies veroorzaakte koraalpuin op zijn plaats als een soort vuilnisbak. Ten tweede vormden ze een letterlijke kapstok om van elders gehaalde koraalfragmenten op aan te brengen. De centrale en cruciale onderzoeksvragen waren nu: zou het koraalrif zich op deze manier herstellen en, zo ja, hoe snel?

Om dat te weten te komen deed het team metingen op twaalf sites die in vier jaar tijd op verschillende tijdstippen zo aangepakt werden. De resultaten bleken al hun vooraf ingeschaalde verwachtingen ver te overstijgen, stelt onderzoeksleider Ines Lange. Zowel wat snelheid als impact betreft. De gerestaureerde koraalriffen groeiden vier jaar na de transplantatie al even snel als hun gezonde tegenhangers. Of anders gesteld: in die relatief beperkte tijd kwam het al tot een volledig herstel.

Boven: een koraalrif dat beschadigd raakte door bevissing met explosieven. Onder: hoe het eruit ziet twee jaar na het aanbrengen van de Reef Stars. (© Ocean Culture Life)

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Ook de onderzoekers zelf waarschuwen voor voorbarig optimisme. Het project is geen pasklare oplossing voor elk rif. Maar het kan wel dienen als een mogelijke inspiratiebron voor andere restauratieprojecten, waar ook ter wereld.