Tropische zoetwatervis communiceert elektrisch

08 mei 2018 door SST

Mesalen zijn vissen met speciale organen die bio-elektriciteit kunnen opwekken. De stroom gebruiken ze om soortgenoten te waarschuwen en om hun eitjes te laten paaien.

Bij elektrische vissen denken we meestal aan sidderalen, die krachtige stroomstoten kunnen opwekken om hun prooien of vijanden respectievelijk te doden of weg te jagen.

Maar ook de mesaalachtigen beschikken over een stroomstootorgaan, al ligt de spanning en de stroomsterkte bij deze zoetwatervissen een pak lager dan bij de sidderaal.

Duitse biologen hebben bij een ondersoort van de mesaalachtigen (de Apteronotus rostratus, die voorkomt in Panama) het gebruik en de functie van de elektrische pulsen onderzocht. Ze ontdekten dat de vissen ze voornamelijk gebruiken als signalen.

Korte pulsen bleken vooral bedoeld om soortgenoten te lokken of te waarschuwen, terwijl langere pulsen door de wijfjesvissen werden gebruikt om de mannetjes erop te wijzen dat hun eitjes klaar waren om te worden bevrucht.

Een wetenschapper registreert de zwakke elektrische activiteit van de mesaal in Darien, Panama.