Wieg van moderne paard stond niet in Kazachstan

23 februari 2018 door SST

De streek rond de archeologische site van Botaj wordt algemeen gezien als de geboortegrond van het gedomesticeerde paard. Klopt niet, zeggen evolutiebiologen nu.

Volgens enkele Franse biologen kan de populaire theorie dat de mensen van de Botajcultuur de eersten waren om wilde paarden te temmen, naar de prullenmand. De Botajcultuur dateert van de kopertijd, ergens halfweg het vierde millennium vóór Christus. Algemeen wordt aangenomen dat alle moderne tamme paarden via een of andere weg afstammen van getemde oerpaarden uit deze streek in Noord-Kazachstan, omstreeks 3.500 v. Chr.

De biologen analyseerden het volledige genoom van een twintigtal paarden, waaruit ze geen enkele conclusie konden trekken over waar en wanneer de eerste gedomesticeerde paarden leefden. Ze komen dus niet met een alternatief op de proppen voor het Botajscenario. Mogelijk stond de wieg van het getemde paard elders in Azië. In het zuiden van Rusland bijvoorbeeld, in Anatolië, of waarom niet in Europa.

De wetenschappers ontdekten wel nog iets anders. Zo blijken de bedreigde  Przewalskipaarden – de zogenaamde laatste wilde paarden, waarvan een wild exemplaar zich voor het laatst liet zien in 1967, in Mongolië – wél af te stammen van de eerste getemde paarden uit de streek rond Botaj.