Prijsvraag: Hoe heeft wiskunde jouw leven veranderd?

Onze maatschappij steunt op wiskunde, maar die impact is niet altijd even zichtbaar. Breng daar verandering in door jouw wiskundeverhaal in te sturen naar het Platform Wiskunde Vlaanderen.

Wat we zoeken:

  • Inzichten of lofzangen over de impact van wiskunde op jouw leven en werk.
  • We verwelkomen inzendingen in de vorm van een tekst, beeldmateriaal of een combinatie van beide - in beide gevallen: zo specifiek mogelijk, goed onderbouwd en op een aantrekkelijke manier gepresenteerd.

Wat we niet zoeken:

  • Weerleggingen over het nut van wiskunde.
  • We zijn niet op zoek naar de beste proza of het mooiste visuele kunstwerk, hoewel het duidelijk en to-the-point presenteren van uw ideeën zal helpen om uw boodschap over te brengen.

Wat we bieden:

  • De jury – die bestaat uit de oprichters van het Platform Wiskunde Vlaanderen – zal beslissen om maximaal drie geldprijzen uit te reiken, elk tussen 100 en 500 euro.
  • Een jaarabonnement op Eos.
  • Een super interessant boek over wiskunde.
  • Een publiek forum voor de geselecteerde ideeën in samenspraak met de laureaten. Dit kan zijn onder de vorm van een presentatie of publicatie op Pi-dag 2022.

Wie kan meedoen?

Iedereen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, affiliatie of loopbaanfase.

Hoe indienen?

Bezorg ons je bijdrage vóór 22-02-2022 via dit formulier.
Tekst kan je rechtstreeks invoeren. Voor beeldmateriaal vragen we je om een (eventueel geheime) link naar een locatie waar het materiaal beschikbaar blijft (website, YouTube, TikTok, …), en dus niet naar een tijdelijk downloadplatform zoals WeTransfer.


Gerelateerde artikels

400 jaar sinds de eerste mechanische rekenmachine

400 jaar sinds de eerste mechanische rekenmachine

We zijn in het begin van de zeventiende eeuw, een tijd van grote astronomen, zoals Tycho Brahe, en Johannes Kepler. Het beroep van astronoom was toen moeilijker uit te oefenen dan nu. Natuurlijk geen computers, maar dat was niet het enige probleem. Er was toen ook nog geen deftige voorstelling van getallen voorhanden, de berekeningen gebeurden allemaal met breuken, en ja, met de hand dus. Ook de logaritme, het hulpmiddel bij uitstek bij zware berekeningen, was nog niet uitgevonden. Dat gebeurde pas in 1617 door John Napier. En ongeveer toen, ook dankzij onze Simon Stevin, geraakte alles in een stroomversnelling. In 1623 al was er de eerste mechanische rekenmachine, speciaal ontworpen voor Kepler door Wilhelm Schickard, een collega-astronoom. Het was het eerste rekentoestel met geautomatiseerde `overdrachten'.