Vlaming vertrouwt wetenschap

28 augustus 2018 door PVW

Driekwart van de Vlamingen heeft vertrouwen in de wetenschap, al vindt een derde dat wetenschappers beter moeten communiceren.

De Vlaming is de wetenschap genegen. In een enquête die Vlaams minister van werk en innovatie Philippe Muyters (N-VA) liet uitvoeren, geeft driekwart van de respondenten aan vertrouwen te hebben in wetenschap. Negen op de tien respondenten zegt dat wetenschap en onderzoek belangrijk zijn voor de samenleving.

Daar staat tegenover dat bijna een derde (27 procent) van de bevraagden vindt dat wetenschappers eerder slecht communiceren over hun onderzoek. Zij hebben het idee dat wetenschappers eerder op zichzelf georiënteerd zijn, in plaats van zich open te stellen naar de buitenwereld. De minister wil dat beeld bijsturen. ‘Meer dan ooit wordt het belangrijk om te tonen wat Vlaamse wetenschappers doen en in welke technologieën we sterk staan’, aldus Muyters.

Geneeskunde boven

Uit de enquête blijkt verder dat 67 procent vindt dat wetenschap zonder beperkingen alle onderwerpen zou moeten kunnen onderzoeken – een houding die niet strookt met de recente Europese beslissing om onderzoek naar de genbewerkingstechniek CRISPR-Cas aan dezelfde strenge wetgeving te onderwerpen als onderzoek naar genetische manipulatie.

Ook opvallend: vooral 55-plussers vinden dat we technologische vernieuwingen moeten omarmen. Zij lijken minder dan latere generaties bezorgd om de potentiële gevaren van cybercriminaliteit of verregaande automatisering.  

Op de vraag in welke wetenschapsdisciplines Vlamingen geïnteresseerd zijn, plaatst 40 procent van de respondenten geneeskunde of andere (para)medische wetenschappen in de top drie. Wiskunde bungelt onderaan de lijst; nog geen tiende van de respondenten plaatst die discipline in zijn top drie.

De enquête kadert binnen een inspanning van de minister om de Vlaming en wetenschappers dichter bij elkaar te brengen. Eerder dit jaar lanceerde het FWO in opdracht van de minister de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’, met een onlineplatform waarop burgers vragen konden stellen aan wetenschappers. De beheerders kregen 10.559 vragen binnen.