Vooral neustip, lippen en ooghoek erven we van onze ouders

19 april 2017 door SST

Dat we ons uiterlijk – en zeker ons gezicht – voor groot stuk meekrijgen van onze ouders, is nogal wiedes. Maar welke gelaatskenmerken vooral genetisch zijn bepaald, dat wordt nu pas duidelijk.

Om te kijken welke lichaamskenmerken genetisch bepaald zijn en welke het gevolg zijn van toeval of van omgevingsfactoren, wordt vaak aan tweelingenonderzoek gedaan. Omdat (eeneiige) tweelingen genetisch identiek zijn, moeten eventuele verschillen dus wel het gevolg van andere factoren.

Britse biologen hebben onderzocht in hoeverre ons aangezicht bepaald wordt door de genen die we overerven van onze ouders. Meer bepaald wilden ze te weten komen welke onderdelen van ons gelaat sterk genetisch zijn bepaald, en welke eerder toevallig zijn ontstaan of eerder als gevolg van – vaak onbekende – omgevingsomstandigheden.

Ze deden dat door de gezichten van bijna duizend tweelingen (allemaal meisjes) te bestuderen – zowel eeneiige als twee-eiige. Met behulp van 3D-camera’s scanden ze een voor een de gezichten, waarna ze op de patronen gevormd door duizenden puntjes – elk puntje vertelde hoe gekromd het gezicht op die plek was – statistische software loslieten.

In de groep van eeneiige tweelingen spoorden de onderzoekers de gelijkenissen op. Door die ‘puntjes’ vervolgens te vergelijken met de resultaten van de groep twee-eiige tweelingen konden ze zien welke gelaatskenmerken een sterke genetische basis bezitten.

Kwamen als sterkst genetisch bepaald uit de bus: het uiteinde van onze neus, de zone vlak onder én boven onze lippen, onze jukbeenderen en onze binnenste ooghoeken.